برنامه مثبت زندگی درکربلا به صورت پخش ازشبکه جهانی امام حسین علیه السلام