یکی از اهداف رسانه ها، تبیین موضوعات مورد نظر بوسیله بررسی فکری آن موضوعات توسط کارشناسان مجرب است. در این راستا، رسانه ها اقدام به ارائه برنامه هایی مشتمل بر گفتگوهای فکری با اصحاب اندیشه و قلم می‌نمایند. این رسانه‌ها در چنين برنامه‌هايي،
تلاش می‌کنند تا موضوعات مغفول را توسط افرادی که در آن زمینه خاص کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند‏، تبیین و برجسته 

نمایند. به این ترتیب شبکه امام حسین علیه السلام به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی بر آن است تا برنامه‌ای تحت عنوان ((دیدگاه)) ((الرؤیة)) و «رويدادهاي جاری»

(Current Events) را تهیه و پخش نماید.