زمان: ٢٧ رجب تا ٧ شعبان ١٤٣٧ق

مكان: كربلاء مقدسه- بين الحرمين

 

 اخبار حضور شبكه امام حسين ع در نمايشگاه بين المللي ربيع الشهاده را از اينستاگرام امام حسين تي وي دنبال كنيد:

 instagram.com/imamhusseintv1