بینندگان و علاقه مندان گرامى از اين پس مى توانند شبكه امام حسين عليه السلام را با کیفیتی بالاتر بر روى فركانس  گلکسی 1253 عمودى  2200 دنبال كنند