شبکه امام حسین علیه السلام در دهه اول ماه رجب تقدیم میکند 

 ویژه برنامه پنجره هر روز ساعت 08:15 به وقت کربلای معلی 
تکرار ساعت 17:15 و 01:45