حضور مجموعه رسانه اي امام حسين عليه السلام در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي ربيع الشهاده

 

پاسخگويی به مسائل شرعی به صورت زنده و مستقيم از شبكه جهانی امام حسين عليه السلام

فركانس پخش شبكه جهانى امام حسين عليه السلام بر روى ماهواره گلکسی تغيير كرد

شبکه امام حسین علیه السلام در دهه اول ماه رجب تقدیم میکند